शालेय व्यवस्थापन समिती


जि.प.प्राथ.शाळा,तामशिदवाडी        ता.- माळशिरस      जि.- सोलापूर  

क्र.
सदस्याचे नाव
पद
मोबाईल नं.
श्री.भिमराव यशवंत नरुटे
अध्यक्ष
७५८८६०८२८२
श्री.खंडू पांडुरंग वाघमोडे
सदस्य
९७३०१०७२७९
सौ.आशालता बबन वाघमोडे
सदस्या  
९६८९२८५८५५
सौ.हिराबाई हनुमंत वाघमोडे
सदस्या
९९७५११८५०८
श्री.अज्ञान शिवाजी वाघमोडे
सदस्य
९७६६३७४४५४
श्री.ज्ञानदेव गोविंद वाघमोडे
सदस्य
९७३०९२९२०९
श्री.संतोष महादेव गोरे
सदस्य
९७६६४१२१९६
सौ.राणी दादा ढोबळे
सदस्या
९५०३६९८९६५ 
सौ.आशा महादेव सूळ
सदस्या
९९६००५०२५८
१०
श्री.सुभाष लक्ष्मण ढोबळे
ग्रा.पं. सदस्य
९६२३५६९८७४ 
११
श्री.श्रीमंत नामदेव शिंदे
सचिव
९९२१२२८५८९
१२
श्री.सुधीर पांडुरंग गोरे
शिक्षक प्रतिनिधी
९८८१८८७७५१
१३
कु.आरती रामदास सूळ
विद्यार्थी प्रतिनिधी
९८६०२३६५८९ 
१४
चि.अजय दत्तू सरक
विद्यार्थी प्रतिनिधी
९८९०६२३४९६

No comments:

Post a Comment