24 April 2015

              विविध पदोन्नतीसाठी कागदपत्रे पडताळणी आज
                             सोलापूर जिल्ह्यातील विस्तार अधिकारी , केंद्रप्रमुख,मुख्याध्यापक या पदाच्या पदोन्नतीसाठी आज जिल्हा परिषद सोलापूर याठिकाणी १९९२ पर्यंत नेमणूक तारीख असलेल्या शिक्षकांना मूळ कागदपत्रे पडताळणी करण्यासाठी बोलाविण्यात आले आहे.


No comments:

Post a Comment