2 May 2016

उन्हाळी सुट्टी 
दिनांक ०९ मे ते १५ जून अखेर पर्यंत सोलापूर जि.प.शाळांना उन्हाळी सुट्टी असणार आहे.

No comments:

Post a Comment