22 July 2015

SEARCH U - DISE CODE

सरल प्रणालीत माहिती भरण्यासाठी महाराष्ट्रातील कोणत्याही शाळेचे U- DISE  कोड  पाहण्यासाठी
येथे  CLICK करा.

No comments:

Post a Comment